top of page
ΠΑΠΑΥΕΡΚΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΟΧΙ
grivas55
13767315_10208674866404394_4709351725421905076_o
ΕΛΔΥΚ ΒΡΑΚΑΣ
τασσος παπαδοπουλοσ
ΣΗΜΕΑ ΕΛΗΝΗΚΙ ΠΑΤΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ανδρέας Αρέστη
12522944_10154542566941988_2025522437328010567_n
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
denksexnw7
12523885_1036625353050441_8338139095597581358_n
Kiriakos-Matsis
greek-flag-wind-part-series-36078593
12573156_1542092732772087_8233553511268743724_n
13692536_1371319412883028_7234027469146013113_n
I SURRENDER EOKA 1955

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Ζήμιωσε οικονομικά ο Δήμος Πάφου


Ξεκάθαρη είναι η σύσταση του Γενικού Eλεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς τον Δήμο Πάφου μέσα απο την έκθεση του η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και στην οποία κάνει λόγo για μη τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

Ο κ. Μιχαηλίδης στην έκθεση προχωρεί σε συστάσεις προς τον Δήμαρχο Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο λέγοντας ότι:

“Με σκοπό την ευρύτητα συμμετοχής και τον υγιή ανταγωνισμό, ο Δήμος θα πρέπει, κατά τον καθορισμό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής στους διαγωνισμούς που προκηρύσσει, να σταθμίζει δεόντως όλα τα δεδομένα και να ενεργεί κατάλληλα, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας”.

Διαβάζοντας κάποιος προσεκτικά την έκθεση σε ότι αφορά μία και μόνο διαδικασία προκήρυξης προσφορων, αυτή της Ανάπλασης του Παραδοσιακού Εμπορικού Κέντρου και της Πλατείας Κέννεντυ στην Πάφο με Αρ. Διαγωνισμού 23/2015 μπορεί να διαπιστώσει το σαφές συμπέρασμα ότι η μη χαλάρωση των κριτηρίων να είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συγκριτικά συμμετοχή (6 προσφορές από 41 ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς) και την κατακύρωση του διαγωνισμού σε τιμή ψηλότερη κατά 6,2% από το προϋπολογισμό της σύμβασης με αποτέλεσμα ο Δήμος αντί για προϋπολογιζόμενο ποσό σύμβασης των €5.250.000 όπως είχε αρχικά καθοριστεί να δόσει το συμβόλαιο στον χαμηλότερο προσφοροδότη έναντι του ποσού €5.576.917 δηλαδή χρεώνοντας τους φορολογούμενους δημότες €326.917 επιπλέον.

Ακολουθεί η πλήρης αναφορά απο τον Γενικό Ελεγκτή:

1.5 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1.

Διαγωνισμός για την Ανάπλαση του Παραδοσιακού Εμπορικού Κέντρου και της Πλατείας Κέννεντυ στην Πάφο. – Αρ. Διαγωνισμού 23/2015.

Τον Σεπτέμβριο 2015, με επιστολή μας προς τον Δήμαρχο εισηγηθήκαμε όπως επανεξεταστούν τα κριτήρια συμμετοχής που περιλήφθηκαν στα έγγραφα του διαγωνισμού, με σκοπό τη χαλάρωση τους, ώστε να υπάρξει για ευρύτερη συμμετοχή. Υποδείξαμε ότι το μέγεθος του έργου, από μόνο του, δεν δικαιολογούσε εισαγωγή κριτηρίων πέραν της Κατηγορίας και Τάξης έργου που προνοεί η σχετική νομοθεσία.

Τέλος, αναφέραμε ότι παρά τη στενότητα του χρονοδιαγράμματος του έργου, αναμενόταν από τον Δήμο να σταθμίσει δεόντως όλα τα δεδομένα και να ενεργήσει κατάλληλα, έχοντας υπόψη ότι για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής θα πρέπει να τηρείται πάντοτε η αρχή της αναλογικότητας.

Στις 14.9.2015, ο Δήμος προκήρυξε τον διαγωνισμό, χωρίς τροποποίηση. Στις 2.11.2015 υποβλήθηκαν 6 προσφορές, ενώ είχαν προμηθευτεί τα έγγραφα του διαγωνισμού 41 οικονομικοί φορείς. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης καθορίστηκε στο ποσό των €5.250.000. Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον χαμηλότερο προσφοροδότη έναντι ποσού €5.576.917.

Ενόψει των πιο πάνω, η Υπηρεσία μας παρατήρησε ότι ενδεχομένως η μη χαλάρωση των κριτηρίων να είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη συγκριτικά συμμετοχή (6 προσφορές από 41 ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς) και την κατακύρωση του διαγωνισμού σε τιμή ψηλότερη κατά 6,2% από το προϋπολογισμό της σύμβασης.

Τον Νοέμβριο 2016, ο Δήμαρχος μας πληροφόρησε – μεταξύ άλλων – ότι η απόφαση πολιτικής του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρία του στις 30.9.2015, αναφορικά με τον καθορισμό στα έγγραφα των διαγωνισμών, για μεγάλα έργα υποδομής και εξωραϊσμού του Δήμου, επιπρόσθετων κριτηρίων συμμετοχής σε σχέση με την τεχνική και χρηματοοικονομική ικανότητα των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, πέραν της κατηγορίας και τάξης του έργου, λήφθηκε συνειδητά, ώστε τα έργα να είναι δυνατό να εκτελεστούν σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω των υποχρεώσεων του Δήμου ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017, από έμπειρους και ικανούς Εργολάβους.

Μας πληροφόρησε επίσης ότι το καθοριστικό κριτήριο στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ήταν να διασφαλίζεται η επιλογή Εργολάβου που θα ήταν σε θέση να εκτελέσει το έργο εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων έστω και εάν αυτό συνεπάγετο αύξηση του προϋπολογισμού της σύμβασης.

Ιδού και οι συστάσεις απο τον Γενικό Ελεγκτή:

Σύσταση: Με σκοπό την ευρύτητα συμμετοχής και τον υγιή ανταγωνισμό, ο Δήμος θα πρέπει, κατά τον καθορισμό των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής στους διαγωνισμούς που προκηρύσσει, να σταθμίζει δεόντως όλα τα δεδομένα και να ενεργεί κατάλληλα, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.

πηγή: http://pafospress.com/2016/12/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B6%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC/

Join our mailing list

Never miss an update

bottom of page