Τα Σεπτεμβριανά, η Γενοκτονία και οι Εγγλέζοι

September 16, 2017

1/10
Please reload

FEATURED POSTS

RECENT POSTS

July 16, 2019

Please reload

«Ξέχασαν» να βάλουν έργα τέχνης αξίας €4 εκατ. σε δημόσια κτήρια

 

Λευκωσία: Την αντίδραση των εικαστικών καλλιτεχνών προκαλεί η παραβίαση της νομοθεσίας από το ίδιο το κράτος όσον αφορά την υποχρέωσή του να εμπλουτίζει τα ανεγειρόμενα δημόσια κτήρια με πίνακες, γλυπτά κ.ά. Εδώ και αρκετά χρόνια, προφανώς επειδή η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα ούτε και αποφέρει οικονομικό όφελος, παραβιάζει τη νομοθεσία επιλέγοντας την τακτική να μην αγοράζει και τοποθετεί έργα στα δημόσια κτήρια.

Γράφει: Βάσος Βασιλείου

Η συνεχιζόμενη τακτική της Κυβέρνησης οδήγησε τους καλλιτέχνες να οργανωθούν και σύντομα αναμένεται να ζητήσουν παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή. Παράλληλα ανέθεσαν σε δικηγόρο να προχωρήσει σε διαβήματα και ενέργειες προς την κατεύθυνση υλοποίησης της νομοθεσίας.

Ο καλλιτέχνης Νίκος Κουρούσιης με τον οποίο επικοινωνήσαμε ανέφερε ότι με βάση τη σχετική νομοθεσία, σε δημόσια κτήρια πρέπει να τοποθετούνται έργα τέχνης, κατόπιν διαγωνισμού. Όπως εξήγησε, η νομοθεσία εγκρίθηκε το 1992 και αναθεωρήθηκε το 2009 αλλά, εδώ και αρκετά χρόνια, δεν υλοποιείται από το κράτος. Κτίζονται, είπε, κτήρια, αλλά δεν τοποθετούνται έργα είτε γλυπτά είτε έργα ζωγραφικής.

Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει, υπέδειξε ο Ν. Κουρούσιης, είναι ότι το κράτος δεν υλοποιεί μια κρατική νομοθεσία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε επίσης ότι διεξήχθη έρευνα, αν και όχι διεξοδική, από την οποίαν πρόεκυψε ότι το κόστος ανέγερσης των κτηρίων ήταν τέτοιο που το κράτος θα έπρεπε να τα εμπλουτίσει με έργα αξίας €4 εκατ. Αναφερόμαστε σε σχολεία, κτήρια υπουργείων, κτήρια τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, είπε ότι η μη εφαρμογή της νομοθεσίας άρχισε πριν την οικονομική κρίση, την οποία πολλοί επικαλούνται όταν δεν υλοποιούν υποχρεώσεις του κράτους. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε πρωτίστως για παραβίαση νομοθεσίας του κράτους από ίδιο το κράτος, είπε ο Ν. Κουρούσιης. Είπε επίσης ότι σε άλλες χώρες, σε δημόσια κτήρια τοποθετούνται έργα αξίας 2% επί της αξίας των κτηρίων.

Ο διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών Παύλος Παρασκευάς, κληθείς να σχολιάσει τις απόψεις των καλλιτεχνών, ανέφερε ότι όντως οι νομοθεσίες πρέπει να εφαρμόζονται και προς την κατεύθυνση αυτή έγιναν διαβήματα και παραστάσεις προς υπηρεσίες και τμήματα του Δημοσίου. Σχολιάζοντας σχετική παρατήρηση του «Φ», ανέφερε ότι όντως η μη εφαρμογή της νομοθεσίας άρχισε πριν την οικονομική κρίση, αλλά με την έλευσή της οι δυσχέρειες στην εξεύρεση πόρων αυξήθηκαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται η νομοθεσία. Παράλληλα απέδωσε τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας και στην αμέλεια διαφόρων τμημάτων.

Ο Σύλλογος Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου επικαλείται μητρώο το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας στο οποίο καταγράφονται 63 κτήρια του Δημοσίου τα οποία δεν εμπλουτίστηκαν με εικαστικά έργα. Από αυτά, τα πέντε είναι κτήρια των οποίων η κυριότητα ανήκει στη Δημοκρατία ενώ τα υπόλοιπα είναι κτήρια των οποίων η κυριότητα ανήκει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στα δημόσια κτήρια περιλαμβάνονται το κτήριο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το κτήριο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το κτήριο των Επαρχιακών Κυβερνητικών Γραφείων Πάφου, το Ταχυδρομικό Γραφείο Αγίας Νάπας και το Κέντρο Υγείας Κοφίνου.

Στα κτήρια των οποίων η κυριότητα ανήκει σε νομικά πρόσωπα περιλαμβάνεται το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, το Δημοτικό Μέγαρο Λατσιών, τα γραφεία της Cyta, καθώς και δεκάδες σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Το νέο κτήριο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Επιστολή εικαστικών προς Καδή

Οι καλλιτέχνες απέστειλαν επιστολή ημερομηνίας 11 Απριλίου 2016 προς τον υπουργό Παιδείας με την οποία ζήτησαν συνάντηση προκειμένου να συζητήσουν μαζί του την εφαρμογή των προνοιών του «Περί Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού με Έργα Τέχνης των Δημοσίων Κτηρίων Νόμου του 2009». Στην επιστολή αναφέρονται και τα εξής:

«Μετά από σχετική έρευνα έχουμε εξακριβώσει ότι στο σύνολο των κτηρίων που έχουν ανεγερθεί από την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως αυτή μας προωθήθηκε από τον αρμόδιο λειτουργό των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κύριο Πέτρο Δυμιώτη, το ποσό που αναλογεί σε έργα τέχνης ανέρχεται στα €4.000.000. Ο αριθμός αυτός απέναντι στον αριθμό των καλλιτεχνών που διαθέτει ο τόπος, σημαίνει πολλά».

Η ψήφιση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αποσκοπούσε στη συντήρηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας του τόπου που δυσχεραίνεται χρόνο με τον χρόνο, προστίθεται στην επιστολή.

«Ως σύνδεσμος Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου, πρώτιστο μέλημά μας είναι η διατήρηση του πολιτισμού στον τόπο μας και η ανάπτυξη σωστών συνθηκών απέναντι στον δημιουργό προκειμένου να εξασφαλίζονται τα δικαιώματά του. Αναμένοντας να δεχτείτε μια μικρή ομάδα από εμάς, προσδοκούμε να προβούμε από κοινού, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής», καταλήγει η επιστολή του Συλλόγου Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου.

Τι λέει η Νομοθεσία που παραβιάζεται

Στη σχετική νομοθεσία (ο περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτηρίων με Έργα Τέχνης - Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2009 αναφέρονται και τα εξής:

➤ Κατά το στάδιο της ετοιμασίας προϋπολογισμού για την ανέγερση οποιουδήποτε δημόσιου κτηρίου λαμβάνεται από τον φορέα πρόνοια ώστε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτηρίου να διατίθεται για τον εμπλουτισμό του με έργο τέχνης.

➤ Προς τον σκοπό της κατάλληλης ενημέρωσης του Μητρώου Δημόσιων Κτηρίων που τηρείται με ευθύνη του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο φορέας πληροφορεί γραπτώς το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού για την ανέγερση του δημόσιου κτηρίου, καθώς επίσης και για το ποσό που θα διατεθεί για τον εμπλουτισμό του με έργο τέχνης.

➤ Κάθε φορέας έχει την ευθύνη προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού για τον εμπλουτισμό δημόσιου κτηρίου, που χρησιμοποιείται από τον ίδιο για τη μόνιμη στέγαση ή προσφορά υπηρεσιών με έργο τέχνης.

➤ Ο φορέας μεριμνά ώστε η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού να αρχίζει σε χρονικό στάδιο κατά το οποίο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του κτηρίου, η ελάχιστη υπολειπόμενη περίοδος ολοκλήρωσης των εργασιών ανέγερσής του ανέρχεται στο ένα τουλάχιστον έτος.

➤ «Εμπλουτισμός δημόσιου κτηρίου με έργο τέχνης» σημαίνει την τοποθέτηση έργου τέχνης σε δημόσιο κτήριο, κατόπιν διεξαγωγής δημόσιου διαγωνισμού.

➤ « Έργο τέχνης» σημαίνει έργο ή έργα τέχνης οποιασδήποτε από τις εικαστικές τέχνες, που δημιουργείται από πολίτες της Δημοκρατίας ή από πολίτες άλλου κράτους μέλους.

* Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνάντηση των εικαστικών καλλιτεχνών με τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε και στη συνάντηση αυτή οι καλλιτέχνες έθεσαν τα αιτήματά τους με τον Κώστα Καδή να δεσμεύεται ότι θα τα μελετήσει προσεκτικά.

 

πηγή: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/342034/xechasan-na-valoun-erga-technis-axias-4-ekat-se-dimosia-ktiria?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Επί τον Τύπον των Ήλων www.sivitanidis.com

© 2016 BY ANTONIS C. SIVITANIDIS

PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

A BLOG BY

ANTONIS C. SIVITANIDIS

M.Sc, B.Sc